POLećmy ze wsparciem!
Kupując papier POL, wspierasz profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci w ramach Programu Pajacyk.

DOBRY CZAS NA POMAGANIE

Dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia. Polska Akcja Humanitarna udziela go od lat w ramach Programu Pajacyk znanego przede wszystkim z dożywiania dzieci i młodzieży. Od maja 2021 roku poszerzył jednak zakres oferowanej pomocy o aspekt psychospołeczny, zapewniając wsparcie psychologiczne młodym ludziom w tych trudnych czasach.

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna” sfinansuje terapie indywidualne dla najbardziej potrzebujących, ale też terapie grupowe młodych ludzi. Wspierać będzie także szereg innych działań prowadzących do poprawy stanu psychicznego dzieci i młodzieży.

Czy wiesz, że...

Program Pajacyk zmienia się dla dzieci?

Działa od 1998 r. i wydał już ponad 10 mln posiłków.
serce
Od maja 2021 r. oferuje też dzieciom i młodzieży wsparcie psychospołeczne.
warsztaty
Zapewnia podopiecznym warsztaty rozwojowe oraz terapie indywidualne i grupowe.
Pajacyk

Dzieci mogą na nas polegać

Społeczna odpowiedzialność biznesu to integralny element marki POL, dlatego od wielu lat finansowo wspieramy Program Pajacyk. Łączna kwota wsparcia od marki dla programu Pajacyk od początku współpracy wyniesie w tym roku już BLISKO MILION ZŁOTYCH!

PAPIER DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Używanie papieru w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest możliwe. Produkcja każdego kartonu papieru POL jest procesem odpowiedzialnym, bezpiecznym i korzystnym dla lokalnych społeczności.

Produkt bezpieczny dla otoczenia

Certyfikat EU Ecolabel jest potwierdzeniem między innymi niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz wykluczania z produkcji substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Dla przykładu przy produkcji papieru POL nie używa się chloru elementarnego.

Odpowiedzialna polityka leśna

Dzięki odpowiedzialnej polityce leśnej powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 1,3% między 2010 a 2020 rokiem. Stanowi to obszar 1207 km², czyli teren ponad dwukrotnie większy od powierzchni Warszawy. Dane pochodzą z oficjalnej strony Lasów Państwowych.

Redukcja emisji CO2

Zakład w Kwidzynie dostarcza energii cieplnej do ok. 10 000 domostw w mieście Kwidzyn, pozwalając w ten sposób uniknąć w przybliżeniu 40 000 ton dwutlenku węgla niskiej emisji rocznie.

Certyfikaty

100% drewna użytego do produkcji papieru POL pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

"Zielony" łańcuch dostaw

Drewno do produkcji papieru POL w drodze do fabryki w transporcie drogowym pokonuje średnią odległość nie większą niż 180 km.

Wykorzystanie energii zielonej

Ponad 52% energii używanej przez fabrykę w Kwidzynie to energia zielona.

Oczyszczanie ścieków

Zakład w Kwidzynie oczyszcza 100% miejskich ścieków dla miasta Kwidzyn. Woda używana do produkcji papieru wraca do Wisły oczyszczona.

Zaangażowanie społeczne

Wraz ze środkami przekazanymi w tym roku, łączna kwota wsparcia od producenta marki POL na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, w tym Programu Pajacyk, wyniesienie blisko miliona złotych. Współpracując z fundacją ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom, wspieramy także rozwój intelektualny dzieci.

Miejsca pracy

Zakład produkcyjny w Kwidzynie zatrudnia prawie 1 800 osób oraz pośrednio ponad 10 000.