POLećmy ze wsparciem!
Kupując papier POL, wspierasz profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci w ramach Programu Pajacyk.
POLećmy ze wsparciem!
POLećmy ze wsparciem!

DOBRY CZAS NA POMAGANIE

Dzieci i młodzież bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia. Polska Akcja Humanitarna udziela go od lat w ramach Programu Pajacyk znanego przede wszystkim z dożywiania dzieci i młodzieży. Od maja 2021 roku poszerzył jednak zakres oferowanej pomocy o aspekt psychospołeczny, zapewniając wsparcie psychologiczne młodym ludziom w tych trudnych czasach.

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna” sfinansuje terapie indywidualne dla najbardziej potrzebujących, ale też terapie grupowe młodych ludzi. Wspierać będzie także szereg innych działań prowadzących do poprawy stanu psychicznego dzieci i młodzieży.

Czy wiesz, że...

Program Pajacyk zmienia się dla dzieci?

Działa od 1998 r. i wydał już ponad 10 mln posiłków.
serce
Od maja 2021 r. oferuje też dzieciom i młodzieży wsparcie psychospołeczne.
warsztaty
Zapewnia podopiecznym warsztaty rozwojowe oraz terapie indywidualne i grupowe.
Pajacyk

Dzieci mogą na nas polegać

Społeczna odpowiedzialność biznesu to integralny element marki POL, dlatego od wielu lat finansowo wspieramy Program Pajacyk. Wraz ze środkami przekazanymi w tym roku na Program Pajacyk, łączna kwota wsparcia od producenta marki POL PRZEKROCZY W SUMIE JUŻ 800 000 ZŁ!

PAPIER DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Używanie papieru w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest możliwe. Produkcja każdego kartonu papieru POL jest procesem odpowiedzialnym, bezpiecznym i korzystnym dla lokalnych społeczności.

Produkt bezpieczny dla otoczenia

Certyfikat EU Ecolabel jest potwierdzeniem między innymi niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz wykluczania z produkcji substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Dla przykładu przy produkcji papieru POL nie używa się chloru elementarnego.

Odpowiedzialna polityka leśna

Dzięki odpowiedzialnej polityce leśnej powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 1,3% między 2010 a 2020 rokiem. Stanowi to obszar 1207 km², czyli teren ponad dwukrotnie większy od powierzchni Warszawy. Dane pochodzą z oficjalnej strony Lasów Państwowych.

Redukcja emisji CO2

Zakład w Kwidzynie dostarcza energii cieplnej do ok. 10 000 domostw w mieście Kwidzyn, pozwalając w ten sposób uniknąć w przybliżeniu 40 000 ton dwutlenku węgla niskiej emisji rocznie.

Certyfikat FCS

100% drewna użytego do produkcji papieru POL pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony – posiadamy certyfikaty FSC i PEFC.

"Zielony" łańcuch dostaw

Drewno do produkcji papieru POL w drodze do fabryki w transporcie drogowym pokonuje średnią odległość nie większą niż 180 km.

Wykorzystanie energii zielonej

Ponad 52% energii używanej przez fabrykę w Kwidzynie to energia zielona.

Oczyszczanie ścieków

Zakład w Kwidzynie oczyszcza 100% miejskich ścieków dla miasta Kwidzyn. Woda używana do produkcji papieru wraca do Wisły oczyszczona.

Zaangażowanie społeczne

Wraz ze środkami przekazanymi w tym roku, łączna kwota wsparcia od producenta marki POL na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, w tym Programu Pajacyk, przekroczy w sumie już 800 000 zł. Współpracując z fundacją ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom, wspieramy także rozwój intelektualny dzieci.

Miejsca pracy

Zakład produkcyjny w Kwidzynie zatrudnia prawie 1 800 osób oraz pośrednio ponad 10 000.