PAPIER DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Używanie papieru w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest możliwe. Produkcja każdego kartonu papieru POL jest procesem odpowiedzialnym, bezpiecznym i korzystnym dla lokalnych społeczności.

Produkt bezpieczny dla otoczenia

Certyfikat EU Ecolabel jest potwierdzeniem między innymi zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz wykluczania z produkcji substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Dla przykładu przy produkcji papieru POL nie używa się chloru elementarnego.

Odpowiedzialna polityka leśna

Dzięki odpowiedzialnej polityce leśnej powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 1,3% między 2010 a 2020 rokiem. Stanowi to obszar 1207 km², czyli teren ponad dwukrotnie większy od powierzchni Warszawy. Dane pochodzą z oficjalnej strony Lasów Państwowych.

Redukcja emisji CO2

Zakład w Kwidzynie dostarcza energii cieplnej do ok. 10 000 domostw w mieście Kwidzyn, pozwalając w ten sposób uniknąć 40 000 ton dwutlenku węgla niskiej emisji rocznie.

Certyfikat FCS

100% drewna użytego do produkcji papieru POL pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony – posiadamy certyfikaty FSC i PEFC.

"Zielony" łańcuch dostaw

Drewno do produkcji papieru POL w drodze do fabryki w transporcie drogowym pokonuje średnią odległość nie większą niż 180 km.

Wykorzystanie energii zielonej

Ponad 52% energii używanej przez fabrykę w Kwidzynie to energia zielona.

Oczyszczanie ścieków

Zakład w Kwidzynie oczyszcza 100% miejskich ścieków dla miasta Kwidzyn. Woda używana do produkcji papieru wraca do Wisły oczyszczona.

Zaangażowanie społeczne

Od 2013 roku International Paper przekazało ponad 700 000 złotych na rzecz działań Polskiej Akcji Humanitarnej związanych z programem dożywiania dzieci Pajacyk. Współpracując z fundacją ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom, POL wspiera także rozwój intelektualny dzieci.

Miejsca pracy

Zakład produkcyjny w Kwidzynie zatrudnia prawie 1 800 osób oraz pośrednio ponad 10 000.

WSPIERAMY DOŻYWIANIE DZIECI

Pajacyk to program dożywiania dzieci w Polsce prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną niezmiennie od 1998 roku. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Darowizna od International Paper została wydatkowana podczas wakacji letnich 2018 r. na dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego. Wsparciem zostały objęte 7 placówek z Torunia, Mysłowic, Rybnika, Płocka, Gdańska i Kielc.

WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH SIŁA!

Wraz z Polską Akcją Humanitarną odwiedziliśmy świetlicę w Łęczycy. Dla dzieci przygotowane zostały warsztaty z produkcji papieru, a dla Was: film o naszej wieloletniej współpracy, której cel pozostaje niezmienny – pomoc dzieciom w potrzebie! – Razem tworzymy zgraną drużynę! Na czym polega skuteczność naszych działań? Zobacz sam!
0

LICZBA DZIECI, KTÓRE WSPIERALIŚMY PRZEZ OKRES WAKACYJNY
0

LICZBA UFUNDOWANYCH POSIŁKÓW
0

KWOTA WSPARCIA W 2018 ROKU